Badania neuropsychologiczne w Warszawie

Badanie neuropsychologiczne jest bardzo istotne. Dzięki niemu można poznać, w jaki sposób organiczne uwarunkowania mózgu wpływają na funkcje poznawcze człowieka. Działanie tego narządu wpływa bowiem na wiele aspektów, takich jak koncentracja, mowa, pamięć, procesy emocjonalne czy funkcje wykonawcze. Klinika Salus Pro Domo w Warszawie przeprowadza dokładną diagnozę neuropsychologiczną. Oferuje swoje usługi pacjentom pilnie potrzebującym profesjonalnej pomocy - zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym.

Badania neuropsychologiczne
obrazek prezentujacy

Pomoc neuropsychologa w Warszawie

Badania neuropsychologiczne w klinice Salus Pro Domo stosuje się głównie u pacjentów, którzy przebyli urazy mózgu. Do najczęstszych z nich należą stany zapalne tego narządu, krwotoki mózgowe, urazy czaszkowo-mózgowe, a także guzy. Wsparcie neuropsychologa jest też niezbędne w przypadku osób cierpiących na chorobę Alzheimera czy stwardnienie rozsiane. W klinice Salus Pro Domo specjaliści pomagają również pacjentom mającym problemy z funkcjonowaniem pamięci, planowaniem działań oraz z orientacją w przestrzeni.

Diagnoza neuropsychologiczna — i co dalej?

Dzięki diagnozie neuropsychologicznej wykonywanej przez neuropsychologów można stwierdzić, jakie procesy intelektualne zostały osłabione w wyniku uszkodzenia organicznego mózgu, a także, w jakim stopniu to nastąpiło. Pozwala również stwierdzić, czy osłabienie wynika z uszkodzenia tkanki mózgowej, czy ze zmian emocjonalnych. Jest to bardzo ważne przy późniejszym wyborze sposobu leczenia. Umożliwia także poznać mocne i słabe strony z zakresu funkcji poznawczych człowieka oraz ocenić stopień postępu choroby.

Jak przebiega badanie neuropsychologiczne?

Badanie neuropsychologiczne przeprowadzane w klinice Salus Pro Domo składa się z kilku etapów. Pacjent, który się do niej zgłasza, rozwiązuje szereg testów i zadań. Specjaliści poddają go również obserwacji w warunkach badania. Lekarze zbierają także informacje dotyczące codziennego funkcjonowania pacjenta oraz zmian w danym czasie. W skład badania wchodzi również przeprowadzanie wywiadów z bliskimi. Pozwala to lepiej poznać jego zachowanie przed urazem lub wystąpieniem choroby oraz określić jej wpływ na pacjenta.